Общи условия на лоялна програма „Кръгът VIDA“

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР. Лоялната програма „Кръгът VIDA“ („Програма/та“) се организира и провежда от “Вида Уайн енд Спиритс“ ЕООД с ЕИК 205935679, наричано по-долу за краткост “Организатор“. Участниците в Програмата са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Общи условия. Общите условия ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни на Интернет адрес https://vida.bg/

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ. Програмата е валидна за онлайн покупки, осъществени от регистрирани потребители на сайта VIDA.BG.

РАЗДЕЛ 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ. В програмата имат право да участват само дееспособни физически лица, навършили 18 (осемнадесет) години, с местоживеене в Република България, които са създали свой профил с потребителско име и парола и са завършили своята регистрация в онлайн магазин VIDA.BG Всички регистрирани потребители се наричат по-долу за краткост „Клиенти“.

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ. За да участва в Лоялната програма „Кръгът VIDA“, Клиентът следва да се регистрира на VIDA.BG, като попълни онлайн формата, в която посочва най-малко следната информация и лични данни: име и фамилия, град по местоживеене, телефон, имейл и парола за своя профил. След извършване на регистрацията, Клиентът може да променя въведената от него информация с изключение на своя мейл. Всяко лице, участващо в Програмата, следва да изрази изричното си съгласие за обработка на предоставените от него лични данни, чрез предвиденото за тази цел поле във формата за регистрация.  Организаторът не носи отговорност за предоставени неверни или непълни данни за контакт.

Програмата е базирана на нива, определени от броя точки, които Клиентът е спечелил в рамките на една календарна година от неговата регистрация. Всяка покупка  на VIDA.BG носи точки: 1 изхарчен лев на vida.bg = 1 точка. Точките се отразяват автоматично в профила на Клиента, след извършване на поръчка.

Ако сумата, похарчена от клиента, е 54.55 лв. се закръгля към цялата сума и Клиентът получава 54 точки.

ВАЖНО! Всички наши клиенти, регистрирани преди датата на старт на кампанията и закупували продукти от нас, получават съответните награди, описани в нивата на новата лоялна програма, съобразно направения от тях оборот в рамките на изминалата календарна година.

Различните нива и точки отключват различни награди, които могат да се използват от Клиента във връзка с  покупка от сайта vida.bg. Тези награди са базирани на броя точки, които сте натрупали за една година, както е изброено по-долу. Можете да осребрите отключените си награди преди датата на Вашата годишнина при достигане на съответния брой точки.

Ниво 1 – VIDA BLACK – при регистрация Вие ставате част от нашата лоялна програма.

VIDA Black 0 599 точки
30+ След Вашата първа поръчка  от vida.bg, на минимална стойност от 30 лв. с ДДС, Вие получавате специални ценови оферти на предоставения от вас мейл адрес.
200+ При достигане на 200 точки при последваща поръчка, Вие ползвате една безплатна доставка за една поръчки над 80 лв. с ДДС. Купонът може да се използва веднъж.
300+ При достигане на 300 + точки, един път на половин година, получавате подарък с Ваша поръчка.
400+ При достигане на 400 точки, получавате в седмицата на Вашия рожден ден, при направена поръчка от Вас на стойност над 50 лв. с ДДС в периода, 1 бутилка вино с марка VIDA.
500+ При достигане на 500 и повече точки,  получавате при една своя поръчка на стойност над 60 лв. с ДДС, еднократно намаление в размер на 15 лв.

Ниво 2 – VIDA Silver

VIDA Silver 600 -1 200 точки
600+ При достигане на 600 точки, получавате специални персонални оферти и промокодове, изпратени на Вашия мейл адрес, с който сте направили Вашата регистрация на VIDA.BG
700+ При достигане на 700 точки, може да се възползвате от безплатна доставка за Вашите поръчки. За град София при поръчка над 49 лв. с ДДС с транспорт на VIDA. За страната при поръчка над 99 лв. с ДДС безплатна доставка до офис на Спиди.
900 + При достигане на 900 точки, получавате еднократна отстъпка в размер на 25 лв. за една направена Ваша поръчка на стойност над 100 лв. с ДДС.
1100+ При достигане за 1100 точки и следваща Ваша поръчка на стойност над 70 лв. с ДДС от VIDA.BG, Вие получавате безплатна вино дегустация за двама души в нашия магазин в град София на бул. България 113.

Ниво 3 – VIDA Gold

VIDA Gold При точки над 1200 +
1200+ При достигане на 1 200 точки, получавате  първи нашите ексклузивни предложения за нови и премиум продукти на VIDA.BG
1800+ При достигане на 1 800 точки, получавате безплатна доставка на Вашите поръчки  без значение от стойността на поръчката и локацията на доставка в рамките на страната.
2500+ При достигане на 2500 точки, получавате покана за наше събитие в  магазина ни в град София на бул. България 113.
3000+ При достигане на 3 000 точки, получавате при направена поръчка от Вас на стойност над 200 лв. с ДДС специални брандирани подаръци.
3500+

 

При достигане на 3 500 точки, получавате покани за нашите VIP специални събития в  нашия магазин в град София на бул. България 113  и дегустации на вино.
4000+ При достигане на 4000 точки, получавате регулярна ценова отстъпка на  всички продукти на редовна цена от  5%

РАЗДЕЛ 5. ОГРАНИЧЕНИЯ. Наградите, получени чрез натрупването на точки не може да бъдат прехвърляни или използвани от трети лица, различни от лицето, направило своята регистрация.

РАЗДЕЛ 6. ВАЛИДНОСТ

Ако в рамките на следващата календарна година, клиентът не успее да задържи минималния оборот от текущия план, губи преференциалните условия на нивото си. В случай че има достатъчно за по-ниско ниво, го получава автоматично.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ. За валидна регистрация за участие в програмата, Клиентът следва да въведе следните лични данни: Име и фамилия, град по местоживеене, телефон, имейл адрес. С попълването на заявлението за участие в Програмата, Клиентът потвърждава, че приема безусловно настоящите Общи условия на Програмата, както и изрично се съгласява, чрез предвиденото за тази цел поле във формата за регистрация, с обработването на предоставените лични данни за целите на провеждане на Програмата и съгласно описаното в Общите условия и Политиката за обработване на лични данни, достъпна на интернет сайта на Организатора, в полето „Лични данни“.

При наличието на изрично съгласие, чрез предвиденото за тази цел поле във формата за регистрация, Клиентът се съгласява предоставените от него лични данни да се обработват за маркетингови цели на Организатора, съгласно Политиката за обработване на лични данни.

РАЗДЕЛ 8. ПРОМЯНА НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ. Организаторът на Програмата си запазва правото да допълва или променя Общите условия, включително, но не само предоставянето на отстъпки, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на Интернет адрес VIDA.BG  Организаторът запазва правото си временно да преустановява предоставянето на отстъпки поради непреодолима сила или техническа повреда, както и по своя преценка да прекрати действието на Програмата.

РАЗДЕЛ 9: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА. Организаторът има право да прекрати Програмата по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 8, в случай че бъдат установени злоупотреби от страна на Клиентите, нарушаване на Общите условия на Програмата, по своя преценка и/или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи, на Клиентите не се дължи компенсация и не се допуска връщане на закупени продукти.

РАЗДЕЛ 10: ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ. Не се допуска размяна на предоставяната по Програмата отстъпка и ваучери за пари в брой.

РАЗДЕЛ 11: СЪДЕБНИ СПОРОВЕ. Всички спорове между Организатора и Клиентите по Програмата се решават добросъвестно и в дух на добра воля, при взаимни отстъпки и компромиси, а при невъзможност за това – по реда на Гражданския процесуален кодекс (ГПК) от компетентния български съд на територията на Република България.