Рупелското дефиле е живописен пролом на река Струма между склоновете на планината Беласица и Сенгелска планина. Точно там, срещу асиметричните полегати и стръмни долинни склонове на пролома се намира винарска изба Рупел.

Вдъхновени от мястото, събрало в себе си традиции и историческо минало, Изба Рупел следва една тенденция с духа и заложеното в гените отношение към виното още от древни времена – да създава добри вина, с модерен стил и сетивно въздействие.