Категория: Винени сортове

VIDA знание: Нискоалкохолно и безалкохолно вино

Потребителският интерес към продуктите с ниско и без алкохолно съдържание се разширява през последните няколко години, особено като част от по-голямото движение за здравеопазен начин на живот по целия свят. Кампании като Sober for

Димят: Парадният бял сорт на България?

На световния винен пазар България се приема традиционно за производител на червени вина. По подобен начин гледа на себе си и местният консуматор. Истината е малко по-различна: бели вина и розета се произвеждат и

Цената на виното: Какво прави едно вино скъпо?

Пазарната стойност на виното е активно дискутирана тема сред потребители, търговци и производители. Златната среда, която гарантира максимално удоволствие при честна цена, е сложен казус. Колко трябва да струва едно добро вино, кое всъщност