Винарска изба Катаржина

Катаржина

Районът, в който се намира Катаржина Естейт, е известен със своята древна история и традиции. Източници на повече от 5 000 години доказват, че траките, римляните и българите, живели по тези земи, са се занимавали с лозарство и винарство от най-дълбока древност.

Катаржина Естейт се намира в най–южната част на България. Районът е изключително благодатен за отглеждане на лозя.  Разположен е на една и съща географска ширина с някои от най–известните винени области в Европа. Избата е позиционирана на 2 км от границата с Гърция, в подножието на Източните Родопи. Местността е хълмиста, много живописна и все още прелестно дива.

Интересната архитектура разделя сградата на три нива, което позволява гравитачно транспортиране на гроздето и виното от ниво в ниво. Гравитационният принцип, включва няколко сортировъчни линии и ръчно сортиране на гроздето преди да постъпи във ферментаторите, по този начин само най–качествените зърна остават за преработка.

Избата е снабдена с най–висoко ниво технологично оборудване необходимо за съвременото винопроизводство и е най–голямата като капацитет българска изба, използваща метода на микро-винификация.

Тероар

Тероарът на избата е нашето голямо предимство. В границите на имението разполагаме с много и най–вече различни като качества и характеристики площи, което дава възможност да добием грозде с различни показатели и съответно да произведем вина с различен стил. Именно почвата и климатът, определят специфичния вкус и узряването на гроздето в определени райони, микрорайони или отделни парцели. Спецификите на тероара доминират над характеристиките на сорта и точно това прави различни един от друг иначе добре познати сортове като Каберне Совиньон, Мерло или Шардоне. От значение са също ориентацията и наклона на лозето. Микрорайон Бялата пръст, където е разположено нашето имение, се отличава с почвени характеристики и климат явяващ се като мост между почва, лозя и вино.

Климат и почви

Катаржина Естейт се намира в района с най–продължително слънчево греене, като през вегетационния период температурната сума достига 4000°C. Климатът е умереноконтинентален, със силно изразено средиземноморско влияние. Характерни белези са топлото лято, меката зима и сравнително малката годишна темпера­турна амплитуда. Важна предпоставка за благоприятното развитие на лозята в региона играе и своеобразният въздушен коридор, който се оформя между Сакар планина и Източните Родопи. В границите на имението ни са установени излужени канелени горски почви – Chromi-Eutric Cambisols, силно ерозирани канелени горски почви плитки – Eutric Regosols, лесивирани канелени горски почви – Chromi Luvisols. Надморската височина варира от 120 до 180 м.

Лозя

Катаржина Естейт притежава 7500 дка собствени лозови масиви, разположени в местността Бялата пръст, в землището на село Белица и село Лозен. В периода 2004 – 2007 година, след внимателно проучване на почвите и климатичните специфики на отделните парцели, започва засаждането на различни сортове, като основно се засажда през 2006. Съотношението между червени и бели сортове е 70:30. От лозовите масиви с бяло грозде, най-голям дял има сортът Шардоне. Другите бели сортове, които се отглеждат са Совиньон блан, Семийон, Пино гри, Траминер, Вионие, Мускат. Червени сортове са Мерло, Каберне Совиньон, Каберне Фран, Сира, Малбек, Темпранийо, Карменер, Рубин и Мавруд. Най-важното, което сме установили е, че при правилна и прецизна работа в лозето се получават последователни и закономерни резултати в качеството на продукта.

Едни от най–интересните археологически забележителности в близост до избата са Тракийската куполна гробница и добре запазената Средновековна византийска крепост. Гробницата се намира на около 10 км от избата. Тя датира от IV в. Пр. Хр. и е напълно запазена в автентичния си вид. Средновековната крепост е разположена в западните покрайнини на с. Мезек и е изградена в края на ХІ в., по времето на византийския император Алексий І Комнин (1081-1117). В близост до избата има и многобройни природни забележителности, разкриващи впечатляващи гледки.

Продукти на Катаржина

Продуктът беше добавен в количката!
Продуктът беше премахнат от количката!