Мидалидаре Естейт

Мидалидаре Естейт

Мидалидаре не е просто винарско имение. Мидалидаре е една мечта, превърната в реалност с много труд и търпение, уважение и истинска страст. Едно виждане, че когато хората работят в съзвучие с природните дадености, резултатите са изключителни!

Една устойчива компания трябва да стъпва на здрава основа, изградена от традиции, етика и почтеност. Да има ясно изразени и обосновани цели, мисия в дейността си и визия за развитието си. Да бъде социално отговорна и последователна в действията си. Да бъде екип от хора, работещи заедно в името на обща цел. И, не на последно място, една компания трябва да бъде жива, да расте и да се усъвършенства. Това е философията на Мидалидаре Естейт.

Мидалидаре Естейт е отдадена на отговорността да предложи на своите потребители най-високото качество. Винарната се стреми да произведе най-качественото вино и да направи нещата по най-добрия възможен начин. Природните дадености са комбинирани с всеотдаен труд през продължителния процес по създаване на неповторими вина.

И така година след година, реколта след реколта екипът на Мидалидаре  слага името си само под вина с изключително високо качество.

С всяка изминала година екипът трупа опит и самочувствие в работата си, извършвана стриктно и последователно. Социалната политика и грижата за персонала е приоритетна за Мидалидаре Естейт, осигурява се подходяща работна среда и отлични условия на труд на всеки един член на екипа.

Всеки детайл от производството на вино се извършва по най-добрия възможен начин и с постоянен контрол на качеството. Употребата на добавки е сведена до минимум. Не се прескачат етапи на нито едно ниво. всички вина отлежават толкова, колкото е необходимо, без да се ускорява изкуствено процесът.

Основна част от винарската философия на Мидалидаре Естейт е технологичната чистота. Спазва се изключителна хигиена в производствените пространства, съдове и елементи от технологията, защото когато се произвежда виното, се докосва храна, която потребителят ще консумира, а чистотата на продукта е основна част от качеството.

Всеки потребител е важен за Мидалидаре Естейт. Клиентът не е просто един консуматор. Той е човек, който заслужава най-доброто и в Мидалидаре успехът се измерва с неговото удовлетворение.

Климат

Съвкупността от климатични и почвени условия в Могилово е забележителна. Това, което прави микрорайонът и тероарът уникални е голямата температурна амплитуда. Едновременно предимство и недостатък за лозарството, разликата между дневните и нощните температури може да достигне 20°С. И макар предпоставка за пролетни измръзвания на лозите, големите амплитуди в Мидалидаре се приемат като природен дар. Благодат, която осигурява оптималното съдържание на киселини в гроздето и е необходимо условие за неповторимия стил и изключителен потенциал за стареене на вината.Надморската височина на лозовите насаждения в Мидалидаре е от 320 до 390 метра. Климатът се характеризира с мека зима и топло лято. Годишните валежи в района са около 550 мм, а средната януарска температура е над 0ºС. Лозята са облагодетелствани от повече от 2800 часа годишно слънцегреене и над 100 ясни дни в годината. Температурните амплитуди са големи и нерядко създават предпоставка за слани.

Лозя

В Мидалидаре не се прави компромис с качеството на вината. Затова засаждането и отглеждането на лозята е предшествано от детайлно проучване на климата и почвения състав на земята. В имението се отглеждат само сортове грозде, които са подходящи с оглед даденостите и тероара и чието развитие се проследява внимателно през годините с ясната цел да бъдат усвоени всички тънкости и да се създадат вина с изключителен характер. Всеки сорт е с внимателно подбрани клон и подложка и цялостното менажиране на лозята е насочено към извличането на най-доброто от земята, с която разполага Мидалидаре. Червените сортове грозде, които се отглеждат в Мидалидаре са представени от Каберне Совиньон, Каберне Фран, Сира, Малбек, Мерло, Пино Ноар, Мурведър, Пти Вердо и Пино Мьоние. От белите сортове се отглеждат Шардоне, Совиньон Блан, Пино Гри, Ризлинг, Траминер, Семийон и Вионие. Всички сортове грозде, които се отглеждат в Мидалидаре, са на разположение за гостите на имението в Сортовата библиотека, част от Винения тур.

Тероар

Тероарът е от изключителна важност за характера и качеството на виното. Но огромно значение има и лозарството. Виното се създава на лозето: това е философията на Мидалидаре. Затова грижата за лозята е на първо място. Землището на с. Могилово е истински рай за лозарството. Почвената покривка е изключително разнородна поради различния почвообразуващ скален субстрат в отделните зони на района. Разнообразието от канелени горски и алувиални почви (в долните слоеве), варовици, песъчливи и глинести редове и разкошната червена глина на лозов масив Дабовец са допълнителна предпоставка за сортовото разнообразие в лозовото стопанство на Мидалидаре.

Продукти на Мидалидаре Естейт

Продуктът беше добавен в количката!
Продуктът беше премахнат от количката!