Рупел

„При гроздето и виното почвите и климатът решават ако не всичко, то почти всичко! Останалото е въпрос на труд и познания!”

Рупелското дефиле е живописен пролом на река Струма между склоновете на планината Беласица и Сенгелска планина. Точно там, срещу асиметричните полегати и стръмни долинни склонове на пролома се намира винарска изба Рупел.

Вдъхновени от мястото, събрало в себе си традиции и историческо минало, ние следваме една тенденция с духа и заложеното в гените отношение към виното още от древни времена – да създаваме добри вина, с модерен стил и сетивно въздействие.

Лозовите масиви на винарна Рупел са разположени в най-югозападните части на България по склоновете на местността „Дурльовица” в землищата на с. Хърсово и с. Долно Спанчево.

Началото на възникване на селата Хърсово и Долно Спанчево е от 10 век. Още по това време в землището на селата се отглеждат към 1200 декара лозя – предимно памид и широка мелнишка лоза, а виното, добивано от тях, от хилядолетия разнася славата на региона по света. Тук са идвали търговци още преди 13 век от Дубровник. Известността на виното стигнала и до видния политик Уинстън Чърчил, който също си поръчвал от този местен винен еликсир.

Лозя

Лозовите насаждения са създадени от препоръчани за района сортове, в един лозаро-винарски район с едни от най-добрите почви и климат, напомнящ една малка Тоскана. При избора на сортовете се отдава значение на подходящия тероар за червените сортове: мерло, каберне совиньон, марселан, мелник 55, сан джовезе, небиоло. През 2017 г. се засаждат и сортовете Пино Ноар, Рубин, Верментино, Вионие и Сандански мискет

Тероар

Наличието на бигур в почвите, който задържа влагата и беломорския вятър, пронизващ се през Рупелския прелом, подсигуряват благоприятна среда за развиване на лозовите насаждения дори и в най-горещите летни месеци. Така тероарните особености, в съчетание с красотата на заобикалящите ни планини Беласица, Пирин, Огражден, Али Ботуш, полегати хълмове, долини и неповторимите очертания на Рупелския пролом, станаха предпоставка за изграждане на лозята и избата в с. Долно Спанчево.

Климат

Климатът е изключително подходящ: сухо и горещо лято, продължителна и влажна есен, изключително рядко задържане на снежна покривка, плодородни почви, формирани от речни наноси и примесени с вулканични отлагания от изгасналия в региона вулкан „Кожух“. Междуредовите и вътрередови разстояния са съобразени с климатичните особености на района и силата на растеж за отделните сортове. Това дава достатъчна хранителна площ на отделните лози, благоприятства огряването и проветрението на лозовото насаждение.

Продукти на Рупел

Продуктът беше добавен в количката!
Продуктът беше премахнат от количката!