Към блога

Винарски Региони

VIDA знание: Видове лозарство

През последните 10 години започна да се говори за биодинамични, биологични, органични, екологични и какви ли още не вина. Идеята за написването на тази статия е да даде базисно разбиране какво представляват тези вина в най-общи линии и да внесе разграничение между тях.

Екипът на VIDA Wines & Spirits се опитва да допринесе към социалната ангажираност и разбиране на продуктите, които предлага, като мисли че това е изключително важно за запазването на природата ни за идните поколения, както хора така и растения и животни.

Биодинамично лозарство

Базирано върху теорията на австрийския антропософ, философ и езотерик Рудолф Щайнер от 1924 година, биодинамичното земеделие въплъщава цялостната визия за комуникацията между хората, животните, Слънцето, Луната и планетите, както и икономически независимия и пълноценен начин на работа в симбиоза с природата.

Неговата цел са увеличаването на живота и повишаването на плодородието на почвите чрез многообразие на растения, насекоми и микроорганизми, както и производството на висококачествен компост (тор) и определени препарати от кварц, лайка, коприва, глухарче и други растения.

Това служи също така за подсилването на имунната защита на лозята, като по този начин те могат да се борят по-успешно със заболявания и вредители.

Следствие от него е пълният отказ от използването на традиционните, както и до голяма степен на биологичните препарати за защита на растенията.

Производството на виното се осъществява, следвайки биологични принципи – с възможно най-малко използване на добавки и възможно най-щадящото използване на ресурси. Позволеното съдържание на сулфити е по-малко от това при традиционните вина.

Биологично лозарство (екологично, био-органично, био Вино)

Под биологично лозарство се има предвид щадящото околната среда отглеждане на лозя и производство на вино с фокус върху съхраняването на здрави почви и върху опазването на разнообразието на видовете чрез разнообразното озеленяване на почвите и чрез използването на био тор. Резултат от този вид земеделие е биологично разнообразие, което подпомага здравословното състояние на лозята, увеличава появата на различни полезни насекоми като дъждовни червеи и калинки, осигуряващи среда за живот на редица други насекоми и микроорганизми.

Чрез употребата на био препарати за поддържане на растенията се подобрява нивото на защита на лозята. Не се позволява използването на препарати за защита на растенията като хербициди.

При производството на вино могат да се използват биолицензирани помощни препарати и добавки. Позволеното съдържание на сулфити е по-малко, отколкото при традиционните вина.

Интегрирано лозарство (устойчива агрикултура)

Базирано на биолозарството, интегрираното лозарство следва природосъобразното стопанисване на лозя чрез възможно най-голямото щадене на екосистемата. При този метод грижата за почвата трябва да се случва с поне частично озеленяване на земята, за да се гарантира жизнеността на почвите и наличието на видово разнообразие и по този начин да се подпомогне заселването на полезни за растителната среда насекоми.

Законово установено е предимно използването на биолицензирани препарати за защита на растенията, употребата на замърсяващи околната среда препарати е ограничена/забранена.

Устойчиво / Трайно лозарство

При тази сертифицирана форма на стопанисване фокусът е поставен върху екологичните, икономическите и социалните аспекти на лозарството – от винифицирането до пазарната реализация на продуктите.

За да бъдат продуктите сертифицирани, трябва да отговарят на редица изисквания. На преден план са поставени защитата на климатичната среда, щаденето на ресурсите, биоразнообразието и социалната отговорност. Следвайки мотото „Колкото е необходимо, но и колкото е възможно по-малко“, при устойчивото лозарство целесъобразно се използват торове и препарати за защита на растенията. Чрез пестенето на електричество и вода се редуцират въглеродните емисии, вината се бутилират в шишета с тънки стени, работниците получават справедливо заплащане, като това са само някои от ключовите аспекти.

Традиционно/конвенционално лозарство

За да се гарантира плодородието на лозята, а съответно и икономическата ефективност, е позволено използването само на законово установени препарати. Към тях се причисляват хербициди, пестициди, фунгициди, инсектициди и минерални торове. През последните години и при традиционното винопроизводство се забелязва промяна в начина на мислене. Много винарни вече работят чрез природосъобразни методи, пестейки енергийни ресурси и отказвайки се от замърсяващи околната среда препарати.

Продуктът беше добавен в количката!
Продуктът беше премахнат от количката!